Färdigmonterade vapen vars delar valdes individuellt av Tomasz. Noggrant utvalda bland delar från Uhlmann, PBT och Leon Paul: klingor, handtag, parerskål för att skapa floretter, värjor och sablar av högsta kvalitet. På grund av det faktum att vissa delar endast är tillgängliga tillfälligt eller i ett begränsat antal, är några av våra förslag unika och begränsade.

Tomasz Goral (TGL) är en välkänd fäktprofil i Sverige. Med sitt ursprung i Polen jobbar han sedan länge i Sverige som tränare, domare och fäktentreprenör.  Tomasz har sålt och monterat vapen länge och samarbetar nu även med Fäktbyrån.

För att göra de vapen som undertecknats av TGL ännu mer ”limited” hittade vi unika namn på dem hämtade från historia och mytologi. Svärd som ägdes av kända kungar och riddare. Svärd som har en unik historia, liksom vårt unika erbjudande av floretter, värjor och sablar.