Undervästar (plastronger)
Obligatoriska i alla tävlingsklasser.
U11 och U13 godkänd med CE350N
U15, U17, U20 samt Senior klass kräver FIE 800N