CE 350N Jackor, Level 1

Träningsjackor

Godkända på tävlingar i yngre klasser:

Miniorer i kombination med plastrong CE 350N

Yngre Ungdom i kombination med plastrong FIE 800N

Äldre Ungdom i kombination med plastrong FIE 800N